Mark 5:36

“You will get everything you want in the right time. Trust Him and trust yourself”.

I remember when I was in elementary. I always dream to be one of the cheer leaders in our school. I always wanted to join the cheer leading group, the music club, the journalist club and the sports club. Dancing, playing different instrument, writing and playing chess are always been my passion. But academic must always be my priority as per my dad. He always wanted me to be good when it comes to acad. I still remember, I need to review everyday for my upcoming math contest. I remember one contest I joined when I was in 2nd grade, I didnt get the first place because I keep on playing cause I’m not in the mood. Maybe that moment I got tired. Napagod lang siguro ako. Napagod dahil hindi na ako masaya. Dahil hindi ko na nagagawa ang mga bagay na gusto ko: ang maglaro,ang makipaghabulan, makipagtawanan, at higit sa lahat ang tumugtog. But honestly, that moment when I lose the 1st place, I realized something. I learned that I can win if I want to and I can lose the contest if I want to also. Parang sa pag abot ng pangarap,

“Hindi ko siya maaabot kung hahayaan kong magpatalo sa problema ng buhay. Pero magagawa kong makamit lahat ng pangarap ko kung gagawin ko lahat ng makakaya ko, kung magpapakatatag ako, kung magagawa kong iconquer ang fears ko at higit sa lahat kung mananatili akong magtitiwala sa Kanya”.

Alam kong inihahanda Mo lang ako sa mas mahirap na pagsubok pero alam kong kaya ko kasi kasama kita Lord.

Andami na nating napagdaanan Lord. Lahat yun nalampasan ko dahil kasama kita. Lahat yun napagtagumpayan ko dahil nagtiwala ako sayo Lord.

Di ba nga sabi mo:

“Don’t be afraid. Just believe” (Mark 5:36)
Amen.

One thought on “Mark 5:36

  1. Syempre naman, kaya ng pananampalataya ilipat ang isang bundok…. malaki ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos kung ginagawa ng isa ang kalooban ng Diyos. Bahala si Bathala sa ating mga ikinababahala kung sinusunod natin ang mga babala ni Bathala. Mayroon maraming tao na binabale-wala nila ang mga babala ni Bathala at may akala sila na Bahala si Bathala sa mga ikinababahala na idinudulot ng kanilang pagwawalang-bahala sa mga babala ni Bathala…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s